BEL ONS: 012 644 4300

ALGEMENE VRAE

 • Hoe kan ek regsadvies kry?
 • Telefoniese regsadvies deur die Solidariteit Dienssentrum (0861 25 24 23)

  Arbeidsregsadvies

  Sivielregtelike advies

  Persoonlike advies en regshulp

  Afdeling Algemene Litigasie

  Arbeidshofafdeling

  Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid

 • Hoe werk Solidariteit se regsdepartement?
 • Solidariteit se regsdepartement is nie net die grootste regsdepartement in alle Suid-Afrikaanse vakbonde nie, maar tel ook onder die grootste arbeidsregpraktyke in Suid-Afrika. Benewens ’n toegewyde afdeling vir beroepsgesondheid en -veiligheid, spog Solidariteit met ’n span kundige regslui wat, met inbegrip van prokureurs en advokate, sake namens Solidariteit-lede behartig. Solidariteit Regsdienste behartig op enige gegewe tydstip sowat 1 400 sake namens lede (uitgesonder die aantal groot kollektiewe geskille). Die sake handel oor enigiets van ontslag, griewe en pensioengeskille tot vergoedingseise vir beroepsbeserings en -siektes.

 • Daar is ’n wagtydperk nadat ek by Solidariteit aangesluit het – wat behels dit?
 • ’n Wagtydperk van drie maande geld vir nuwe individuele lede voordat hulle in nuwe arbeidsregtelike sake verteenwoordig kan word. Lede is egter vanaf die eerste dag van lidmaatskap geregtig op telefoniese advies.

 • Wat is die Solidariteit Dienssentrum se besigheidsure?
 • Maandae tot Donderdae: 08:00-16:30 en Vrydae: 08:00-15:00

 • Hoe kanselleer ek my Solidariteit-lidmaatskap?
 • Die kansellering van Solidariteit-lidmaatskap is onderhewig aan 30 dae se skriftelike kennisgewing wat aan diens@solidariteit.co.za gestuur moet word.

 • Hoe kan ek Solidariteit ondersteun indien ek ʼn werkgewer is?
 • Indien jy as werkgewer baie passievol oor Solidariteit se werksaamhede is en tog as ondersteuner wil aansluit, het jy wel die opsie om per debietorder by Solidariteit Regsfonds of Solidariteit Boufonds aan te sluit. Jy is ook welkom om eenmalige skenkings vir hierdie twee langtermynprojekte te maak. Skakel gerus Solidariteit se Dienssentrum vir meer inligting by 0861 25 24 23.

 • Kan Solidariteit my verteenwoordig as ek ʼn werkgewer is?
 • Ongelukkig nie, maar daar is wel ander voordele waarby ʼn werkgewer sal baat.

  Solidariteit is ’n werknemersorganisasie. Dit beteken dat ons in die belang van werknemers teen hul werkgewers optree. Ons sal dus ongelukkig nie namens ’n werkgewer teen sy werknemers kan optree nie. Seesa is ’n werkgewersorganisasie wat namens werkgewers optree. Hulle kan gekontak word by 086 117 3372.

 • Wat is die verskil tussen kollektiewe lede en individuele lede?
 • Kollektiewe lede

  Werknemers wat by groot maatskappye werk waar Solidariteit reeds kollektiewe status ingevolge ʼn kollektiewe ooreenkoms geniet, of wat by maatskappye werk wat in groepverband bedien word en deur Solidariteit as kollektief geag word, is kollektiewe lede. Kollektiewe lede se vakbondlidmaatskapfooi word direk deur die werkgewer van hul salarisse afgetrek en aan Solidariteit oorbetaal.

  Individuele lede

  Individuele lede is werknemers wat by maatskappye werk waar Solidariteit nie ʼn erkenningsooreenkoms het nie en lede nie in groepverband bedien word nie. Solidariteit is die enigste vakbond in Suid-Afrika wat ʼn toegewyde afdeling vir individuele lede het. Individuele lede se vakbondlidmaatskapfooi word per debietorder direk van die werknemer se bankrekening afgetrek.

 • Wat beloop die koste van Solidariteit-lidmaatskap per maand?
 • Ledegeld word jaarliks met ʼn klein bedrag verhoog. Lidmaatskapfooie vir 2022 is soos volg:

  • Individuele lede – R166
  • Kollektiewe lede – R163
 • Wat sluit Solidariteit-lidmaatskap in?
 • Om ʼn lid van Solidariteit te wees beteken nie net dat ons jou in die werkplek beskerm nie, want dit sluit vele ander voordele in. Klik hier om meer te lees oor die vakbondvoordele. http://solidariteit.co.za/vakbondvoordele/

 • Hoe kan ek by Solidariteit aansluit?
 • Daar is verskeie maniere hoe jy by die vakbond Solidariteit kan aansluit. Klik hier vir al die opsies. http://solidariteit.co.za/1-minuut-aansluiting/

 • As ek by die een instelling ʼn lid is en maandeliks ʼn fooi betaal, beteken dit ek is ʼn lid van die ander instellings ook?
 • Ongelukkig nie. Die Solidariteit Beweging is ʼn sambreelorganisasie wat ʼn klomp verskillende instellings insluit. Die doel van die Beweging is dat jy, deur middel van die funksies wat die onderskeie instelling vervul, in alle fasette van jou lewe (werk, kultuur, burgerregte, maatskaplike ondersteuning, gebalanseerde inligting in die media, ensovoorts) bygestaan word.

  Dus ondersteun jy slegs die instelling waar jy ʼn lid is, omdat elk van hierdie instellings sy eie fokusarea het. Jy kan egter by meer as een instelling aansluit as lid.

 • Hoe werk die Solidariteit Beweging?
 • Die Solidariteit Beweging is ʼn sambreelorganisasie wat ʼn klomp verskillende instellings insluit. Die doel van die Beweging is dat jy, deur middel van die funksies wat die onderskeie instelling vervul, in alle fasette van jou lewe (werk, kultuur, burgerregte, maatskaplike ondersteuning, gebalanseerde inligting in die media, ensovoorts) bygestaan word.

 • Wat is die hooffokus van Solidariteit?
 • Die vakbond is aktief op die terreine van opleiding, werkplasing en aftreevoorsiening.

 • Wat is hoofdoel van Solidariteit?
 • Solidariteit se hoofdoel is om sy lede in die werkplek te beskerm.

 • Selfdoen en volhoubare ontwikkeling:
 • Solidariteit glo daaraan om sy lede te bemagtig om selfstandig te wees. Solidariteit is aktief op die terreine van opleiding, werkplasing en aftreevoorsiening. Solidariteit glo daaraan om die kapitaal van sy lede te mobiliseer en sodoende selfstandige instellings te skep waaruit lede hul regte kan laat realiseer.

  Solidariteit sal aktief kwessies opneem binne die gemeenskap van sy lede. Solidariteit glo dat volhoubare ontwikkeling deel van die filosofie van alle Suid-Afrikaanse maatskappye moet wees. Alle maatskappye, met inbegrip van die regering en private instellings, moet die nodige gebeurlikheidsplanne byhou en ontwikkel om besoedeling en die beskadiging van natuurlike habitat en belangrike ekosisteme te voorkom.

 • Wat is Solidariteit se opinie oor ekonomie?
 • Solidariteit staan ʼn ekonomiese orde van vrye mededinging voor. Die Suid-Afrikaanse ekonomiese beleid behoort gebaseer te word op ʼn vryemark-ekonomie waar daar balans tussen die verskillende rolspelers in die ekonomie bestaan.

 • Wat is Solidariteit se voertaal?
 • Solidariteit het histories ʼn noue verbintenis met die Afrikaner-gemeenskap en het steeds so ʼn verbintenis. Die voertaal van die organisasie is Afrikaans, alhoewel Solidariteit inklusief is en sover prakties moontlik ook in Engels met lede kommunikeer.

 • Wat glo Solidariteit rakende regstellende aksie?
 • Solidariteit glo dat wanbalanse reggestel moet word sonder om nuwe vorms van wanbalans te skep. Die manier waarop regstellende aksie tans toegepas word, skep ernstige nuwe vorms van diskriminasie. Die ideologie van verteenwoordiging veroorsaak dat die massas nie bevoordeel word nie en wittes ernstig benadeel word. Solidariteit tree in vir mense wat onbillik deur regstellende aksie benadeel word. Solidariteit glo dat alle Suid-Afrikaners van regstellende aksie en ander diskriminerende ekonomiese praktyke vrygestel moet word.

 • Wat is Solidariteit se standpunt oor demokrasie?
 • Solidariteit glo aan ware demokrasie waarin minderheidsregte erken en beskerm word. Solidariteit veg aktief, maar nie eksklusief nie, vir die regte van minderhede in die land en spesifiek diegene wat uit die regering se regstellendeaksieprogramme gesluit word. Solidariteit tree aktief in vir arm Suid-Afrikaners en glo dat daar nie diskriminerende rassepraktyke teenoor arm mense mag wees nie.

 • Is Solidariteit by ʼn politieke party betrokke?
 • Solidariteit verbind hom nie aan enige politieke party nie. Ons praat met almal, maar verbind ons aan niemand nie.

 • Wat is die kernbesigheid van Solidariteit?
 • Solidariteit wil sy lede en hul gemeenskappe toerus om sterker in die nuwe wêreld van werk te wees. Daar word aktief aan kennisfabrieke gebou wat lede gaan toerus om die oorlog vir goeie werk te wen. Die Solidariteit Netwerk van Werk stap die totale loopbaanpad met ʼn lid.

 • Is Solidariteit verbind aan Suid-Afrika?
 • Solidariteit is verbind aan Suid-Afrika en wil hier ʼn toekoms vir sy lede skep. Ons glo Suid-Afrika is ʼn land vir almal wat daarin woon. Solidariteit is verbind tot die Suid-Afrikaanse Grondwet en sal die regte wat die Grondwet aan sy lede gee, aktief opneem.

 • Wat glo Solidariteit?
 • Solidariteit vind homself binne die Christelike tradisie van vakbondwese wat glo dat ons ons lede moet lei tot selfstandigheid sodat hulle hul roeping kan navolg. Solidariteit se optrede word deur sy Christelike waardestelsel bepaal.

 • Wat maak Solidariteit uniek?
 • Solidariteit glo dat sy lede nie slegs ekonomiese wesens is nie, maar dat hulle binne ʼn gemeenskap funksioneer. Deur die jare het Solidariteit dus reeds sy beskermingsambreel vergroot sodat werknemers en hulle gesinne, in elke lewensfase ondersteun kan word. Solidariteit is die enigste Christelike vakbond in Suid-Afrika. Geen ander vakbond in Suid-Afrika doen so baie op soveel verskillende vlakke vir hulle mense nie.

 • Dek die begrafnisbystand net vir my, of dek dit my familie (gade en kinders) ook?
 • Solidariteit-lede wat vir die begrafnisbystand kwalifiseer*, ontvang omvattende begrafnisbystand wat ook sy of haar huweliksmaat/genomineerde gade/lewensmaat en afhanklike kinders jonger as 21 jaar insluit. Alle eise moet binne ses maande ná die afsterwe van ʼn lid/gade of afhanklike kind ingedien word.

 • Kan ek iemand by my lidmaatskap, vir arbeidsregtelikeadvies doeleindes, voeg?
 • Ongelukkig nie. Die arbeidsregtelikevoordeel dek slegs die hooflid by Solidariteit.

 • Wat is die Solidariteit NetWerk van werk?
 • Die Solidariteit NetWerk van werk se doel is om die verskillende werksinstellings wat Solidariteit die afgelope 20 jaar gebou het, so aan mekaar te koppel dat Solidariteit die volle werkspad saam met sy lid kan stap. Die verhouding kan op skool begin en tot na aftrede duur. Deur die Solidariteit NetWerk wil ons dus ondersteuning in die hele werkpyplyn bied.

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close