Adv. Paul Kirstein oor die oordrag van besigheid – implikasies vir die werknemer

Woensdag, Maart 9th, 2011

Die praktyk van ’n bestaande werkgewer om ’n besigheid of ’n gedeelte daarvan oor te dra na ’n nuwe werkgewer hou wesenlike implikasies in vir werknemers. Die oordrag van ’n besigheid of gedeelte daarvan kan beteken dat die werknemers oortollig raak vir die bestaande werkgewer. Selfs al word die werknemers oorgedra na die nuwe werkgewer kan die nuwe werkgewer nie noodwendig die werknemers op dieselfde diensvoorwaardes in diens hou nie en werk sekuriteit kom in gedrang. Die wetgewer het ag geslaan op die implikasies wat ’n oordrag v an besigheid of ’n gedeelte daarvan moontlik kan inhou vir werknemers.

  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentaar is gesluit.