Adv. Paul Kirstein oor Diskriminasie

Woensdag, Maart 9th, 2011

Elke indiv idu in ons land is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die reg. Gegewe ons land se diversiteit en historiese agtergrond val die klem op die uitroeiing van diskriminasie eerder as op die versagting daarvan. Ten spyte van verskeie wetgewing wat konkrete begrip gee aan die uitroeiing van diskriminasie bly dit steeds veel moeiliker as wat dit op die oog af ly k om ’n diskriminasie saak suksesvol te laat bereg.  Die algemene reël om bewyslas te bepaal is dat die indiv idu wat beweer ook moet bewys. Ondervinding het egter bewys dat dit nie maklik is om diskriminasie te bewys nie. Die gevolg is dat die wetgewer kennis geneem het daarvan en die bewyslas aangepas het, nie net om die gegriefde individu te help nie, maar ook om ’n balans te vind om die belange van die beweerde oortreder te beskerm teen beuselagtige eise.

  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentaar is gesluit.