Mening: Ontslag op grond van operasionele vereistes

Woensdag, Maart 9th, 2011

Hanno Bucksteg

Vir ʼn geruime tyd het die beslissing van Rand Water v Bracks NO and Others (2007) 28 ILJ 2310 (LC) die besluit van applikante gereël ten opsigte waarvan ‘n persoon die dispuut op grond van beweerde onbillike ontslag op  grond van operasionele vereistes, maar veral indien daar prosedurele onbillikheid betrokke is, verwys. Die Rand Water-beslissing het ingehou dat die CCMA slegs dispute in die verband kan bereg indien dit gehandel het met substantiewe onbillikheid. Gevalle waar die applikant beweer dat die ontslag ook prosedureel onbillik was moes in gevolge die Rand Water-beslissing deur die Arbeidshof hanteer word aangesien die CCMA nie jurisdiksie gehad het om so ʼn dispuut waar prosedurele regverdigheid in dispuut is te bereg nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentaar is gesluit.