Wat is die verskil tussen kollektiewe lede en individuele lede?

Dinsdag, Januarie 19th, 2016

Kollektiewe lede

Werknemers wat by groot maatskappye werk waar Solidariteit reeds kollektiewe status ingevolge ʼn kollektiewe ooreenkoms geniet, of wat by maatskappye werk wat in groepverband bedien word en deur Solidariteit as kollektief geag word, is kollektiewe lede. Kollektiewe lede se vakbondlidmaatskapfooi word direk deur die werkgewer van hul salarisse afgetrek en aan Solidariteit oorbetaal.

Individuele lede

Individuele lede is werknemers wat by maatskappye werk waar Solidariteit nie ʼn erkenningsooreenkoms het nie en lede nie in groepverband bedien word nie. Solidariteit is die enigste vakbond in Suid-Afrika wat ʼn toegewyde afdeling vir individuele lede het. Individuele lede se vakbondlidmaatskapfooi word per debietorder direk van die werknemer se bankrekening afgetrek.

  •  
  •  
  •  
  •